Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola (Kecskemét)


 


Az iskoláról

6000 Kecskemét, Katona József tér 4.
Telefonszám: 76/508-277 76/508-278

Fax szám: 76/508-242

E-mail: keksz@kada-kkt.sulinet.hu

A Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola nagy hagyományokkal rendelkező közgazdasági szakközépiskola, melynek fő célja, hogy a gazdasági környezet kihívásainak megfelelve az egyre változó szakmakínálatban a magas színvonalú, hosszútávon is jól hasznosítható, tartós és konvertálható tudást adó szakmai értékeket adja tovább, és a közgazdasági szakmacsoport magas szaktudást igénylő, kurrens, modern szakmáit kínálja. Folyamatosan igazodunk a munkaerő-piaci elvárásokhoz, modernizáljuk oktatásunk tárgyi és humán feltételeit, az Európai Közösséghez való csatlakozás küszöbén értékes ismereteket kívánunk átadni. Igyekszünk tanulóink számára a szakmai ismereteken túl az európai polgárrá váláshoz szükséges általános műveltséget minél szélesebb értelemben biztosítani.

Iskolánkban a 9-14. évfolyamon 5 és 6 éves képzés folyik. A 9 - 12. évfolyamon általános és szakmai alapozó képzés történik, melynek célja az általános műveltségen túl kommunikációs készségek megszerzése, viselkedéskultúra elsajátítása, emelt szintű, kommunikációs szintet nyújtó nyelvi képzés, informatikai, számítógépes szövegszerkesztési, táblázatkezelési, hálózati ismeretek elsajátítása, és közgazdasági alapozó képzés, amellyel tanulóinkat az alsó négy évfolyamon egyrészt a szakirányú (vagy nem szakirányú) továbbtanulásra, másrészt a megalapozott, közgazdasági orientációjú szakmaválasztásra készítjük fel. Olyan korszerű ismereteket és készségeket sajátítanak el, amelyeket későbbi munkavállalóként jól hasznosíthatnak.

Az oktatás a 9-12. évfolyamon egységes, a 12. évfolyam végén a tanulóink érettségi vizsgát tesznek, szakképesítést tanulóink a 13-14. évfolyam(ok)on szereznek.

Kiemelten fontosnak tartjuk a munka-erőpiaci érvényesüléséhez ma már nélkülözhetetlenné vált idegen nyelvismeretet és a számítógépes tudást. Ezek oktatásához és gyakorlásához kiemelkedően jó technikai felszereltséggel rendelkezünk. Négy általános célú, számítógépekkel felszerelt számítástechnikai laborunk, két multimédiás nyelvi laboratóriumunk, Internet kapcsolattal rendelkező gyakorlóirodánk lehetővé teszi a mindennapos számítógép-használatot, nem csupán a szakmai, hanem bármely tantárgy oktatásában.

Szakképzésünk

A 13-14. év a szakképző évfolyam, ahol közép- vagy felsőfokú szakmai képesítést szereznek tanulóink. A 12. évfolyam után mind saját tanulóink, mind más középiskolában érettségiző tanulók az OKJ szerinti közgazdasági szakmákat választhatják intézményünkben.

A középfokú szakképesítés képzési időtartama 1 tanév, a felsőfokú szakmai képesítést nyújtó képzéseink 1, 1,5 illetve 2 év időtartamúak. A képzés ideje alatt önköltség-térítéssel második OKJ-s szakma megszerzését is lehetővé tesszük.

Az érettségi után nappali tagozaton tanulmányaikat nálunk folytató tanulók részére az első szakképesítés megszerzéséig az oktatás ingyenes.

Szakképző évfolyamainkra bármely iskolatípusban érettségit tett tanulók jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a közgazdasági szakmák iránt. Mérlegképes könyvelői képzésünket csak közgazdasági érettségivel rendelkezők számára indítjuk.

 
Ballagás éve:   osztály:  
Ancsi21
Kecskemét
Ballagás éve: 1984
Osztály: d
András Tiborné
Harta
Osztály: b
Ballagás éve: 1978
Asztalosné Chlebik Tünde
Kecskemét
Ballagás éve: 1993
Osztály: c
Bajtai Gergelyné
Kecskemét
Ballagás éve: 1969
Osztály: c
Bakos Henriette
Kecskemét
Ballagás éve: 2009
Osztály: c
Bakos Ilona
Budapest
Ballagás éve: 1982
Osztály: c
Baksa Ágnes
Kecskemét
Ballagás éve: 1978
Osztály: a
Baky Lajos
Kecskemét
Ballagás éve: 1954
Osztály: a
Balla Zsuzsa
Kecskemét
Osztály: b
Ballagás éve: 1984
Balogh Viktória
Izsák
Ballagás éve: 2000
Osztály: c
Barnáné Laczkó Ágnes
Kecskemét
Ballagás éve: 1996
Osztály: d
Bátki-Hank Anasztázia
Pusztavacs
Ballagás éve: 1997
Osztály: c

Szólj hozzá!